Chương trình Liên kết


Kiếm tiền dựa trên kỹ năng mạng lưới với Prover

Bắt đầu kiếm tiền

Về Chương trình Liên kết


Chương trình Liên kết Prover được thiết kế để giúp nhận được thu nhập thụ động từ các đại lý, những người đã ứng dụng công nghệ Prover vào các quá trình kinh doanh thực sự.

Bạn cần làm gì để trở thành nhà liên kết Prover?

  • Tìm một đối tác sẽ sử dụng công nghệ
  • Xác nhận sự tham gia của họ bằng bất kỳ cách nào có thể, ví dụ, cung cấp cho chúng tôi một email từ người này

Khi nào bạn sẽ nhận được khoản chi trả của bạn?

Sau khi dự án dựa trên công nghệ Prover với đối tác này được thực hiện:

  • Địa chỉ ví NEM của đối tác, ví thực hiện các giao dịch sử dụng công nghệ PROVER là cố định.
  • Hoa hồng của đại lý được tính từ tổng số các mã token được gửi đi. Và được trả cho các đại lý bằng mã token PF (PROOF)
  • Hoa hồng bắt đầu được chi trả khi tổng số tiền thanh toán của một đối tác cho việc sử dụng công nghệ PROVER đạt 1,000,000 PF

Các đại lý nhận được lãi suất từ tổng tiền thanh toán của đối tác cho việc sử dụng công nghệ PROVER, cụ thể là:

  • 20% trong năm đầu tiên
  • 10% trong suốt năm thứ hai
  • 5% trong năm thứ ba

Hoa hồng được chi trả khi vượt quá 10,000 PF

Prover các trường hợp sử dụng


use cases

Ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính

use cases

Chăm sóc thuốc men tận nhà và điều khiển bệnh nhân từ xa

use cases

Bảo hiểm

use cases

Hẹn hò trực tuyến

use cases

Tệp video bằng chứng về quyền sở hữu

use cases

Phát biểu công khai

use cases

Báo cáo công việc thuê ngoài

use cases

Báo cáo Tai nạn giao thông

use cases

Nền tảng truyền thông tính cộng đồng

use cases

Nền tảng video với nội dung từ người dung

use cases

Hoạt động công chứng

use cases

Giáo dục tại nhà, thi cử

Gửi đề xuất của bạn


Please enter valid email address.